Varsinainen yhtiökokous 2020

Adapteo Oyj:n (“Adapteo”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.4.2020 klo. 13.00 alkaen Hotel Kämpin Symposion kokoustilassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Suomen viranomaisten koronaviruksen johdosta asettamien rajoitusten noudattamisen varmistamiseksi kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan hyödyntämällä keskitettyä asiamiespalvelua. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan, että varsinainen yhtiökokous saa tehtyä sille kuuluvat päätökset varmistaen samalla osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus.

Rekisteröityminen

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 20.4.2020 klo. 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
b) ) sähköpostitse investor.relations@adapteo.com; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Adapteo Oyj, Varsinainen yhtiökokous, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Adapteolle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjapalvelu

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Keskitetyn asiamiespalvelun tarjoaa Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Henrik Hautamäki. Osakkeenomistajat, jotka osallistuvat yhtiökokoukseen valtuuttamalla asianajaja Henrik Hautamäen asiamiehekseen, ilmoittautuvat yhtiökokoukseen kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja toimittavat Adapteolle valtakirjan käyttämällä valtakirjalomaketta, joka löytyy osoitteesta www.adapteogroup.com, viimeistään 20.4.2020 klo. 10.00 sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@adapteo.com tai postitse osoitteeseen Adapteo Oyj, Varsinainen yhtiökokous, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa. Asianajaja Henrik Hautamäen valtuuttaminen asiamieheksi ei aiheuta kustannuksia osakkeenomistajalle (lukuun ottamatta postimaksuja).

Valtakirja keskitetylle asiamiehelle

Kysymykset

Kysymyksiä yhtiökokoukselle voi lähettää ennakkoon

  • Videolähetykseen rekisteröitymisen yhteydessä (vahva tunnistus) tai
  • Sähköpostilla osoitteeseen investor.relations@adapteo.com 20.4.2020 klo 10.00 mennessä Suomen aikaa.

Videolähetys

Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta etäyhteyden kautta. Etäyhteyden kautta osakkeenomistajan ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

  1. Rekisteröityminen vahvalla tunnistuksella (henkilöomistajat, joilla suomalaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne)
  2. Rekisteröityminen, jos ei suomalaisia verkkopankkitunnuksia/mobiilivarmennetta: lähetä sähköpostia osoitteeseen investor.relations@adapteo.com
    Videolinkin pyytäminen sähköpostitse on mahdollista 21.4.2020 klo 10 saakka Suomen aikaa.

Nimitystoimikunta koostuu Adapteon kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista omistustilanteen 30.9.2019 mukaan sekä Adapteon hallituksen puheenjohtajasta. Edellä esitetyn mukaisesti Adapteon Nimitystoimikunnan jäsenet ovat:
Fredrik Åtting, EQT Fund Management S.à r.l:n nimittämänä
Giulia Nobili, Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF
Jan Särlvik, Nordea Funds
Peter Nilsson, Adapteon hallituksen puheenjohtaja

Osakkeenomistajat, jotka haluavat toimittaa ehdotuksia Nimitystoimikunnalle, voivat toimittaa ehdotuksensa sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@adapteo.com tai postitse osoitteeseen Adapteo Oyj, Nimitystoimikunta, Caroline Lind, Box 3293, 103 65 Stockholm, Sverige. Ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 31.12.2019.

Jos osakkeenomistaja haluaa saada asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee hänen jättää hallitukselle kirjallinen pyyntö 30. tammikuuta 2020 mennessä varmistaakseen, että asia sisällytetään yhtiökokouksen kokouskutsuun. Postitse esitetyt pyynnöt on lähetettävä osoitteeseen: Adapteo Oyj, varsinainen yhtiökokous, Caroline Lind, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@adapteo.com