Artikel

Snabbväxande Trosa bygger flexibelt för att möta inflyttningen

  • 2 min reading
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Snabbväxande Trosa bygger flexibelt för att möta inflyttningen</span>

Adapteo

Snabbväxande Trosa bygger flexibelt för att möta inflyttningen

Trosa är en av de kommuner i Sverige som har högst nettoinflyttning. Adapteo har intervjuat kommunens samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson för att höra hur kommunen löser befolkningsökningen med en kombination av framförhållning och flexibilitet.

Som samhällsbyggnadschef ansvarar Mats Gustafsson för det produktionsområde som jobbar med översiktlig samhällsplanering, miljökontor, bygglov och allt inom samhällsbyggnad och miljö som inte har med den dagliga driften att göra.

– Det är ett brett och väldigt roligt uppdrag, särskilt när vi växer, säger han.

Trosas läge på pendlingsavstånd från Stockholm, Nyköping och Södertälje, samt läget vid Östersjön är en faktor bakom tillväxten. Men också en bred överenskommelse över blocken i kommunfullmäktige om att jobba målmedvetet med att främja inflyttning.

Att kommunen växer innebär ökade skatteintäkter och en mer levande stadsbild, men en tillväxttakt på över fyra procent skapar också ansträngningar vad gäller infrastruktur, förskolor, skolor och lokalförsörjning i stort. Som exempel kan nämnas att antalet barn i förskoleklass ökat med mer än 25 procent under de senaste fem åren.

Barnfamiljer har alltid varit vår överlägset största inflyttningsgrupp. Den andra stora gruppen är 55+, inte minst då allt fler som har fritidshus här blivit mer permanent boende i Trosa. Vi ser också en del direktinflyttning till särskilt boende som också skapar en del utmaningar då det är ett behov som tidigare varit lätt att prognostisera, säger Mats Gustafsson.

Adapteo har låtit Novus undersöka 100 svenska kommuners utmaningar med hållbar stadsplanering. Slutsatserna presenteras i rapporten ”Anpassningsbara byggnader och målstyrning – utmaningar och möjligheter med hållbart byggande i svenska kommuner”  (Adapteo, juni 2022). I rapporten framkommer bland annat att de allra flesta svenska kommuner har utmaningar med att möta behoven av byggnader för omsorg och utbildning. Nio av tio kommuner har behov att utöka och/eller bygga om skollokaler, medan något färre, 80 procent, ser motsvarande behov vad gäller äldreomsorg.

Trosas situation är med andra ord inte unik, även om tillväxttakten gör den än mer trängande än för de flesta.

Vi vill inte hamna i en situation där vi hela tiden bygger nytt som vi inte kan använda sedan. Man vill inte bygga sig själv en för stor kostym. Det går inte att förutse allt, så det finns en osäkerhet vi kommer behöva leva med, säger Mats Gustafsson.

Han nämner två viktiga nycklar till framgång: flexibilitet och framförhållning. Där just anpassningsbara, modulbaserade byggnader har en avgörande roll att spela.

– Även om vi jobbar med lokalförsörjningsplaner på kort och lång sikt, så kan inte de baseras på annat än våra bästa gissningar. Alla befolkningsprognoser blir fel, även om de ger oss en aning och förutsättningar att vara förberedda. Därför jobbar vi mer med flexibla lokaler nu än vad vi gjort historiskt.

Den största utmaningen Mats Gustafsson ser för att bygga mer hållbart är ekonomin.

– Det behövs ekonomiska incitament som gynnar långsiktigt tänkande. Där skulle man kunna jobba med utvärderingskriterier i upphandlingar som sträcker sig på längre sikt. Jag kan såklart tycka att det är sunt att systemet är upplagt för lägsta pris, men det kan ju få konsekvenser i förhållande till andra värden. Där behöver vi kunna hantera kvalitet tydligare, så att det inte bara blir en fråga om prislappen.

Kontakta oss

Växel: 08- 590 994 40
Mail: info.se@adapteo.com
Huvudkontor: Gårdsvägen 14, 169 70 Solna
Postadress: Box 4080, 169 04 Solna