Insights

Jah teadusele!

  • 2 min reading

Adapteo

```html

Jah teadusele!

Kliimatasakaalu sisaldava tuleviku poole liikudes vajame kõigi abi. Isegi kui meil on tõeliselt tulevikukindel ärimudel – laseme oma tootel ikka ja jälle ringelda – ja isegi kui paljud meie moodulid on puidupõhised, on meil ikkagi oluline negatiivne kliimamõju. Meie CO2 heidete nulli viimine on keeruline, kuid vajalik. Seetõttu esitas Adapteo Group 2023. aasta detsembris teaduspõhisele sihtalgatusele (SBTi) meie lubaduse. See tähendab, et oleme pühendunud Pariisi kokkuleppe ja 1,5 kraadi eesmärgi austamisele. Olles oma sektoris eeskujuks, seadsime endale 2040. aastaks neto-null-eesmärgi ja 2030. aastaks lühikese heitkoguste vähendamise eesmärgi.

Ülemaailmsete kliimaeesmärkide saavutamiseks peab toimuma kaks suurt nihet: üleminek materjalide ja toodete osas lineaarselt võta-kasuta-viska ära suunalt vähendamise-taaskasutamise-ringlussevõtu ringluspõhimõttele ning üleminek fossiilenergialt ja -kütustelt taastuvatele. Mõlemad on üliolulised ja Adapteos saame mõlemasse panustada, ütleb kestlikkuse juht Lina K. Wiles

Lina K Wiles, Chief Sustainability Officer

Alates 2021. aastast oleme kaardistanud ja arvutanud Adapteo süsinikujalajälge kogu väärtusahelas ning kooskõlas kasvuhoonegaaside protokolliga selle 1., 2. ja 3. ulatuses. Nüüd kvalifitseerime oma varasemaid heitkoguste hinnanguid ümber, et tagada vastavus SBT nõuetega, ja töötame välja üksikasjaliku heitkoguste vähendamise kava, järgides SBTi asjakohaseid sektorispetsiifilisi juhiseid.

1. ja 2. ulatuse heitkoguste jaoks on tegevuskava juba paigas ja toimub selle elluviimine. Alates 2024. aastast on kogu Adapteo kontsernis kasutatav elekter taastuvatest allikatest. Lisaks on Adapteo eesmärk olla 2030. aastaks oma tegevuses ja transpordis fossiilkütusevaba. Selleks on käima lükatud üksikasjalikud kavad ametiautodes ja kohapealsetes küttekateldes kasutatavate fossiilkütuste ja sarnaste energiaallikate järkjärguliseks asendamiseks.

Fossiilidest vabanemine vähendab meie 1. ja 2. ulatuse heitkoguseid 2030. aastaks umbes kolmveerandi võrra, mis on suurepärane ja ületab oluliselt SBT poolt nõutavat. Meie suur väljakutse seisneb aga meie kaudses kliimamõjus. 2022. aastal pärineb hinnanguliselt üle 98 protsendi meie süsinikujalajäljest üles- ja allavoolu tegevustest, mida tuntakse ka kui 3. ulatust. Meie süsinikujalajälg oli 2022. aastal ligikaudu 94 000 tonni CO2, mis võrdub umbes 9100 soomlase aastaheitega. Peame leidma viise nende heitkoguste vähendamiseks neto-nulli suunas, jätkates samal ajal ka oma äri kasvatamist. Ja parim lähtepunkt neto-null-eesmärgi poole liikumiseks on meie ringmajanduslik ärimudel, ütleb Adapteo kontserni kestlikkuse juht Lina K. Wiles.

Meie ringmajanduslik ärimudel seisneb just minimaalsete ressursside abil maksimaalse väärtuse loomises. Projekteerime ja tellime mooduleid, rendime neid välja, renoveerime uuesti vastavalt kehtivatele nõuetele ja nagu-uus-kvaliteedini ning rendime uuesti välja, rahuldamaks uusi ühiskondlikke või ettevõtete vajadusi. Muutes taaskasutatud ja renoveeritud moodulid meie standardlahenduseks, aitame kaasa nii oluliselt väiksemale kliimamõjule kui ka suuremale ringmajanduse osakaalule tehiskeskkonnas. Eriti kui me aitame seejuures ka oma klientidel kasutusfaasis taastuvenergial põhinevaid lahendusi rakendada.

Pikk elutsükkel vähendab oluliselt meie süsinikumõju toote kasutusaasta kohta, kuid me peame siiski ka oma moodulite materjalide ja tootmisega tegelema. Peame tüürima vähese CO2-heitega materjalide, sealhulgas taastuvate materjalide poole, nagu näiteks puit.

Lühidalt Adapteo´st

Adapteo on Põhja-Euroopa juhtiv paindlike, modulaarsete sotsiaaltaristu hoonete pakkuja, nagu koolid, tervishoiuasutused, kontorid ja ajutised majutusasutused. Hooneid pakutakse täisteenindusega ringrendi põhimõttel ning seda süsteemi saab vajadusel suurendada, vähendada ja üle viia.

Võta ühendust

info.ee@adapteo.com

Meie kontor
Rotermanni 6
10111 Tallinn
Eesti

Järgne meile

Facebook

Linkedin

Youtube

```